Blog chia sẻ các hướng dẫn thủ thuật, giải pháp hay

Hệ thống

Các ghi chép, tổng hợp về hệ thống cho web site , cài đặt VPS Server Hướng dẫn đặt lại (reset) mật khẩu root mysql hoặc Mariadb

08/11/2023
Hướng dẫn đặt lại (reset) mật khẩu root mysql hoặc Mariadb trong CentOS


Cách nâng cấp (update) PHP lên 7.4 trên Centos 7

08/11/2023
Hướng dẫn nâng cấp (update) PHP lên 7.4 trên Centos 7


Các lệnh cơ bản với MongoDB hay dùng

27/04/2018
Lưu lại Các lệnh cơ bản với MongoDB mình hay dùng đỡ phải tìm kiếm


Cài đặt htop 2.0 cho RHEL, CentOS, RHEL & Fedora

19/02/2017
Htop là một trong những công cụ giám sát hệ thống cho Linux rất trực quan và tiện lợi. Bài này mình note lại cách cài đặt Cài đặt htop 2.0 cho RHEL, CentOS, Fedora (Install Htop 2.0 – Linux Process Monitoring for RHEL, CentOS & Fedora)


Giới thiệu

author Xin chào! Kênh giải pháp.net là blog đơn giản chia sẻ các thủ thuật tiện ích hàng ngày có ích cho mọi người ...
Learn More →

Nổi bật trong tuần