Blog chia sẻ các hướng dẫn thủ thuật, giải pháp hay

Cách nâng cấp (update) PHP lên 7.4 trên Centos 7

08/11/2023 1,082 lượt xem Chia sẻ bởi Aloxo

Hướng dẫn nâng cấp (update) PHP lên 7.4 trên Centos 7

 Nhập các lệnh sau trên terminal để nâng cấp PHP:

   1 . Để cài đặt PHP 7 mới nhất   , bạn cần bật kho lưu trữ EPEL và Remi.

 

root@kenhgiaiphap:~# yum install epel-release

root@kenhgiaiphap:~# yum install  http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

 2. Tiếp theo, bạn cần cài đặt  gói yum-util

root@kenhgiaiphap:~# yum install yum-utils -y

 3 .  Kích hoạt remi repo theo  phiên bản PHP mong muốn  , đối với PHP 7.4 ,

root@kenhgiaiphap:~# yum-config-manager --enable remi-php74

root@kenhgiaiphap:~# yum update 

   Bạn cần update các phiên bản khác PHP : 7.X thì có thế dùng   yum-config-manager --enable remi-php7X

  cụ thể :  php7.3 thì có thể dùng:  yum-config-manager --enable remi-php73

4.  Bây giờ cài đặt  PHP 7.4  với tất cả các module  cần thiết bằng lệnh bên dưới.

root@kenhgiaiphap:~# yum install php php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql php-ldap php-zip php-process php-ldap

Kiểm tra xem phiên bản php 

root@kenhgiaiphap:~# php -v 

cập nhật phiên bản php 7.4


Author Image

About Aloxo
Mình note lại các thông tin đã xem, các chia sẻ đã gặp từ bản thân..Giới thiệu

author Xin chào! Kênh giải pháp.net là blog đơn giản chia sẻ các thủ thuật tiện ích hàng ngày có ích cho mọi người ...
Learn More →

Nổi bật trong tuần