Blog chia sẻ các hướng dẫn thủ thuật, giải pháp hay

Cài đặt htop 2.0 cho RHEL, CentOS, RHEL & Fedora

19/02/2017 4,549 lượt xem Chia sẻ bởi Aloxo

Htop là một trong những công cụ giám sát hệ thống cho Linux rất trực quan và tiện lợi. Bài này mình note lại cách cài đặt Cài đặt htop 2.0 cho RHEL, CentOS, Fedora (Install Htop 2.0 – Linux Process Monitoring for RHEL, CentOS & Fedora)

Htop  với giao diện rất thân thiện và tiện lợi so với các công cụ mặc định của linux không có được

+ Giao diện rõ ràng dễ xem : thông số của server , chiều dọc danh sách list các tiến chình và chiều ngang là các lệnh đang chạy

+ Chạy nhanh , gõ htop là hiện luôn

bạn thử cài dùng và ý kiến thêm 

Cài đặt htop 2.0 cho RHEL, CentOS, RHEL & Fedora

1. Cài đặt htop với Yum cho Centos 7

Trình quản lý gói yum không chứa htop theo mặc định. Điều này không sao cả; chúng ta chỉ cần thêm một kho EPEL để bạn có thể tìm thấy nó. Đây là các lệnh để thêm kho lưu trữ đó:

 

yum -y   install epel-release

yum -y update

 

Bây giờ với kho lưu trữ được thêm đúng cách, bạn có thể yêu cầu bạn cài đặt công cụ giám sát quá trình htop:

 

yum -y install htop

(Cập nhật ngay 17/07/2021)

----- Phần lưu trữ bài cũ ----

1. Cài đặt Htop 

Để cài đặt htop trên RHEL 7/6/5 và CentOS 7/6/5, hệ thống của bạn phải đã cài đặt kho EPEL và kích hoạt: Chạy các lệnh sau  (chọn 32bit hoặc 64bit)

Với RHEL/CentOS – 32-bit OS

-------------- For RHEL/CentOS 6 --------------
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm

-------------- For RHEL/CentOS 5 --------------
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm

Với RHEL/CentOS – 64-bit OS

-------------- For RHEL/CentOS 7 --------------
# wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-13.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-7-13.noarch.rpm

-------------- For RHEL/CentOS 6 --------------
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm

-------------- For RHEL/CentOS 5 --------------
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ihv epel-release-5-4.noarch.rpm

Khi sau cài EPEL repository xong chạy lệnh cài htop

# yum install htop
Với Fedora OS
# yum install htop
# dnf install htop      [On Fedora 22+ releases]

Với Debian and Ubuntu

sudo apt-get install htop

Cài đặt xong bạn nhập "htop" và trải nghiệm

# htop


Author Image

About Aloxo
Mình note lại các thông tin đã xem, các chia sẻ đã gặp từ bản thân..Giới thiệu

author Xin chào! Kênh giải pháp.net là blog đơn giản chia sẻ các thủ thuật tiện ích hàng ngày có ích cho mọi người ...
Learn More →

Nổi bật trong tuần