Blog chia sẻ các hướng dẫn thủ thuật, giải pháp hay

Các lệnh cơ bản với MongoDB hay dùng

27/04/2018 3,028 lượt xem Chia sẻ bởi Aloxo

Lưu lại Các lệnh cơ bản với MongoDB mình hay dùng đỡ phải tìm kiếm

Sau khi cài đặt xong MongoDB  môt số dòng lệnh hay xử dụng 

1. Dùng MogoDB 

Sử dụng :

#  mongo

[root@centos-kenh-giai-phap ~]# mongo
MongoDB shell version v3.6.5
connecting to: mongodb://127.0.0.1:27017
MongoDB server version: 3.6.5
> 

Phiên bản hiện tại mình đang dùng là version: 3.6.5

Thoát thì Nhập 

# exit;

2. List danh sách Database 

# mongo
# show databases
hoặc
# show dbs

2. View dữ liệu 1 bảng trong DB 

Bước 1: View tất cả databases:

# show dbs

Bước  2: Chọn databases cần view 

# use your_database_name

 Bước 3:  Show the collections

# show collections

Tất cả các collections database đã dược hiện thị .

Bước 4 : Xem tất cả các dữ liệu của 1 collections

# db.collection_name.find() 

 hoặc nhập 

# db.collection_name.find().pretty()

3. Xoá dữ liệu 1 bảng 

# db.collection.remove({})

4. Clone Database MongoDB

# db.copyDatabase("old_db","new_db","127.0.0.1") 

.... Đang cập nhật tiếp


Author Image

About Aloxo
Mình note lại các thông tin đã xem, các chia sẻ đã gặp từ bản thân..Giới thiệu

author Xin chào! Kênh giải pháp.net là blog đơn giản chia sẻ các thủ thuật tiện ích hàng ngày có ích cho mọi người ...
Learn More →

Nổi bật trong tuần